9. september 2022

+++ Nyudviklede BMW runde celler optimeret til NEUE KLASSE arkitektur +++ Omkostninger for hele højspændingsbatterier op til 50 % lavere end for nuværende generation +++ CO2-reduceret produktion – gennem grøn strøm og sekundært materiale +++ Udviklingschef Weber: “Enormt spring i teknologi for energitæthed, ladehastighed og rækkevidde” +++ Indkøbschef Post: “Vi vil bygge battericellefabrikker med vores partnere, hver med en årlig kapacitet på op til 20 GWh, på seks steder i USMCA, Europa og Kina” +++

München. BMW Group er overbevist om, at kraftfulde, innovative, bæredygtigt producerede battericeller vil være nøglen til succes for individuel elektromobilitet i fremtiden. Virksomheden er klar til at lancere en ny æra af e-mobilitet fra 2025 med modellerne fra dens NEUE KLASSE – ved hjælp af nyudviklede runde battericeller optimeret til den nye arkitektur for første gang.

“Den nyudviklede sjette generation af vores lithium-ion-celler vil bringe et stort spring i teknologi, der vil øge energitætheden med mere end 20 procent, forbedre opladningshastigheden med op til 30 procent og øge rækkevidden med op til 30 procent,” ifølge til Frank Weber, medlem af bestyrelsen for BMW AG med ansvar for udvikling. ”Vi reducerer også CO2-udledningen fra celleproduktion med op til 60 procent. Det er store skridt for bæredygtighed og kundefordele.”

“For at imødekomme vores langsigtede behov vil vi bygge battericellefabrikker med vores partnere, hver med en årlig kapacitet på op til 20 GWh, på seks lokationer på nøglemarkeder for os: to i Kina, to i Europa og to i USMCA,” tilføjede Joachim Post, medlem af bestyrelsen for BMW AG med ansvar for indkøb og leverandørnetværk. “Vi har også indgået en aftale med vores partnere om, at de vil bruge en procentdel af sekundært materiale til råvarerne lithium, kobolt og nikkel, samt at bruge grøn strøm til produktionen, for at sikre en CO2-reduceret fremstilling.”

BMW-koncernen har allerede tildelt kontrakter i det tocifrede milliard-euroområde for produktion af de nye BMW battericeller. Ved at udnytte den omfattende interne ekspertise i virksomhedens eget Battery Cell Competence Center har teamet fra udvikling, produktion og indkøb været i stand til at reducere omkostningerne til højspændingsbatteriet markant, takket være den nye battericelle og nyt integrationskoncept for batteriteknologi udviklet af BMW.Baseret på nuværende markedsantagelser kan omkostningerne reduceres med op til 50 procent sammenlignet med den nuværende femte generation. BMW Group har sat sig som mål at bringe produktionsomkostningerne for fuldt elektriske modeller ned på samme niveau som køretøjer med avanceret forbrændingsmotorteknologi.

Teknologiske fremskridt: nyt celleformat og forbedret cellekemi

Battericellen er ansvarlig for elbilers kerneegenskaber som rækkevidde, køreydelse og opladningstid. For sjette generation af BMW eDrive-teknologi, der anvendes i NEUE KLASSE, har virksomheden fundamentalt forfinet celleformatet og cellekemien. Med den nye BMW rundcelle, der er specielt designet til NEUE KLASSE-modellernes elektriske arkitektur, vil det være muligt at øge rækkevidden for den højeste rækkevidde markant med op til 30 procent (ifølge WLTP).

De nye BMW runde celler kommer med en standard diameter på 46 millimeter og to forskellige højder. Sammenlignet med de prismatiske celler i den femte BMW battericellegeneration er nikkelindholdet i sjette generation af BMW runde celler højere på katodesiden, mens koboltindholdet er reduceret. På anodesiden vil siliciumindholdet blive øget. Som et resultat vil cellens volumetriske energitæthed forbedres med mere end 20 procent.

Batterisystemet spiller en nøglerolle i NEUE KLASSE’ens kropsstruktur. Afhængigt af model kan den integreres fleksibelt i installationspladsen for at spare plads (“pack to open body”). Cellemodulniveauet er dermed elimineret.

Batteriet, drivlinjen og ladeteknologien i NEUE KLASSE vil også have en højere spænding på 800 volt. Dette skal blandt andet optimere, hvordan energi tilføres til jævnstrøms højeffektladestationer, som kan opnå en meget højere ladekapacitet med en strøm på op til 500 ampere – og dermed reducere den tid, det tager at lade køretøjet op fra 10 til 80 procent med op til 30 procent.

Battericellefabrikker i Kina, Europa og USMCA – hver med en samlet kapacitet på op til 20 GWh om året

For at levere de battericeller, der er nødvendige til NEUE KLASSE, har BMW Group allerede tildelt kontrakter i det tocifrede milliard-euro-område for opførelse af battericellefabrikker til CATL og EVE Energy. Begge partnere vil bygge to gigafabrikker i Kina og Europa. Hver af battericellefabrikkerne vil have en samlet årlig kapacitet på op til 20 GWh. Planerne kræver, at yderligere to battericellefabrikker skal bygges i den nordamerikanske frihandelszone,
USMCA, som partnerne endnu ikke er nomineret til.

De tre regioner, hvor battericellefabrikkerne skal bygges, vil også drage økonomisk fordel af skabelsen af ​​nye forsyningskæder, nye netværk for underleverandører og nye arbejdspladser.

CO2-reduceret produktion ved hjælp af grøn strøm og sekundært materiale

BMW Group er særligt fokuseret på at holde CO2-fodaftrykket og forbruget af ressourcer til produktion så lavt som muligt, startende i forsyningskæden. Celleproducenter vil bruge kobolt, lithium og nikkel, der indeholder en procentdel af sekundært materiale, dvs. råmaterialer, der ikke er nyudvundet, men allerede i kredsløbet, i produktionen af ​​battericeller. Kombineret med forpligtelsen til kun at bruge grøn strøm fra vedvarende energi til produktion af battericeller, vil BMW Group reducere kulstofaftrykket fra battericelleproduktion med op til 60 procent sammenlignet med den nuværende generation af battericeller.

Genbrug af råvarer vil være en af ​​succesfaktorerne for e-mobilitet i fremtiden. Cirkulære sløjfer reducerer behovet for nye råvarer, mindsker risikoen for at overtræde miljømæssige og sociale standarder i forsyningskæden og resulterer generelt i markant lavere CO2-udledning. Derfor er BMW-koncernens langsigtede mål at bruge fuldt genanvendelige battericeller. I Kina er virksomheden i øjeblikket ved at skabe et lukket kredsløb til genbrug af råmaterialerne nikkel, lithium og kobolt fra højspændingsbatterier og lægger dermed hjørnestenen i et banebrydende materialekredsløb.

Kobolt og lithium, der bruges som råmateriale til den nye generation af BMW battericeller, vil blive hentet fra certificerede miner. Det betyder, at virksomheden bevarer fuld gennemsigtighed om udvindingsmetoder og på denne måde kan sikre ansvarlig minedrift. Indkøbet af begge råvarer fra certificerede miner sker enten direkte gennem BMW Group eller via battericelleproducenten.

BMW Group har i mange år været aktivt involveret i initiativer til at udvikle standarder for ansvarlig råvareudvinding og fremme overholdelse af miljømæssige og sociale standarder for råstofudvinding gennem certificering af miner. På den måde gør virksomheden sig også mindre teknologisk, geografisk og geopolitisk afhængig af individuelle ressourcer og leverandører.

Udvikling af fremtidens BMW battericeller på in-house kompetencecentre

BMW Group arbejder konstant på at videreudvikle energilagringssystemer. For eksempel giver dens sjette generations batteriteknologi også mulighed for at bruge katoder lavet af lithiumjernfosfat (LFP) for første gang. Det betyder, at de kritiske råmaterialer kobolt og nikkel så kan undgås helt i katodematerialet. Parallelt hermed skubber BMW Group også fremad med udviklingen af ​​all-solid-state batterier (ASSB’er). Virksomheden sigter mod at have højspændingsbatterier af denne type klar til serieintroduktion inden udgangen af ​​årtiet. BMW Group vil præsentere et demonstratorkøretøj med denne teknologi om bord i god tid før 2025.

BMW Group har systematisk opbygget ekspertise inden for battericelleteknologi siden 2008. Siden 2019 har denne knowhow været koncentreret i BMW Groups Battery Cell Competence Center (BCCC) i München. BCCC spænder over hele værdikæden – fra forskning og udvikling til battericelledesign til fremstillingsevne.

For at sikre, at innovationer inden for battericelleteknologi bliver implementeret hurtigt og effektivt, er BMW Group afhængig af et netværk af omkring 300 partnere, med samarbejde mellem blandt andet etablerede virksomheder, startups og gymnasier.

Den viden, der opnås på denne måde, vil blive valideret på det nye Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) i Parsdorf, nær München, som vil begynde at idriftsætte næsten standard produktion af prøver i slutningen af ​​2022 til den fremtidige BMW battericelle generation, der skal bruges i NEUE KLASSE fra 2025 og frem.

Pilotlinjen på kompetencecentret vil gøre det muligt at analysere og fuldt ud forstå celleproduktionsprocessen under næsten standardforhold. Dette vil være med til at gøre det muligt for fremtidige leverandører at producere celler efter specifikationer og efter deres egen ekspertise – og dermed yderligere optimere battericelleproduktionen med hensyn til kvalitet, output og omkostninger.

NEUE KLASSE vil yde et stort bidrag til salgsvolumen

Med et hurtigt voksende produktprogram og stor efterspørgsel sigter BMW Group mod at have mere end to millioner fuldt elektriske køretøjer på vejene inden udgangen af ​​2025.

Den helelektriske NEUE KLASSE vil yde et væsentligt bidrag til BMW Groups salgsvolumen fra midten af ​​årtiet. NEUE KLASSE har potentialet til yderligere at accelerere markedspenetrationen af ​​e-mobilitet: Det betyder, at 50 procent af BMW Groups globale salg allerede kunne komme fra fuldt elektriske køretøjer før 2030.

MINI-mærket vil i begyndelsen af ​​2030’erne have et udelukkende helelektrisk produktprogram, mens Rolls-Royce også vil være et helelektrisk mærke fra 2030. Alle fremtidige nye modeller fra BMW Motorrad inden for bymobilitet vil ligeledes være fuldt elektriske .

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.